WP-Udon Value 3 วัน 2 คืน

โปรแกรม WP- UDON  VALUE  แพคเก็จภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

วันแรก รับจากสนามบินภูเก็ต – ส่งเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง อาหารเช้า  – ทัวร์ดำน้ำเกาะราชา เกาะเฮ รวมอาหารกลางวัน (เรือสปีดโบ๊ท) เย็น เดินทางสู่ภูเก็ต

แฟนตาซี พร้อมรับประทานอาหารค่ำ และโชว์สุดอลังการ

วันที่สาม อาหารเช้า – เช็คเอาท์จากที่พัก – เที่ยวซิตี้ทัวร์ รอบเกาะ ชมบรรยากาศตัวเมือง ตึกเก่า, จุดชมวิวเขารัง,

รับประทานอาหารกลางวัน เมนูพื้นเมือง ผสมซีฟู้ด, ชมสาธิตการเลี้ยงหอยมุก, ชมโรงงานมะม่วงหิมพานต์, แวะซื้อของฝาก

OTOP, นมัสการหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง, ถ่ายภาพที่ระลึก ณ แหลมพรหมเทพ, และนำท่านเดินทางสู่สนามบินภูเก็ต

แพคเก็จทัวร์รวมที่พัก ผู้ใหญ่  ท่านละ  4,800  บาท (พักคู่)   พักโรงแรม ทวิน โฮเทล  (ในตัวเมืองภูเก็ต) ห้องซุปพรีเรีย

แพคเก็จทัวร์รวมที่พัก ผู้ใหญ่  ท่านละ  5,100  บาท (พักคู่)  พักโรงแรม ทรอปิคอล รีสอร์ท (หาดกะตะ) ห้องซุปพรีเรีย

หมายเหตุ

–   ราคานี้เป็นราคาสำหรับคณะลูกค้าชาวไทย เท่านั้น

–   โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับเวลา สภาพอากาศ คลื่นลมทะเล และความปลอดภัยของ

ลูกค้าเป็นหลัก

–   ราคานี้ไม่รวม : ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น มินิบาร์, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, อาหาร&เครื่องดื่ม นอกเหนือเมนู และค่า

ทิปต่างๆ เช่น ทิปพนักงานยกกระเป๋า, พนักงานขับรถ และมัคคุเทศก์ เป็นต้น

–   ราคานี้ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 54