WP-Udon Nice 3 วัน 2 คืน

โปรแกรม WP-UDON NICE  แพคเก็จภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

วันแรก รับจากสนามบินภูเก็ต – ส่งเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง อาหารเช้า  – ทัวร์ดำน้ำเกาะพีพี อ่าวมาหยา รวมอาหารกลางวัน (เรือปรับอากาศ) – เย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม อาหารเช้า – เช็คเอาท์จากที่พัก – เที่ยวซิตี้ทัวร์ รอบเกาะ ชมบรรยากาศตัวเมือง ตึกเก่า, จุดชมวิวเขารัง, รับประทานอาหารกลางวัน เมนูพื้นเมือง ผสมซีฟู้ด, ชมสาธิตการเลี้ยงหอยมุก, ชมโรงงานมะม่วงหิมพานต์, แวะซื้อของฝาก OTOP, นมัสการหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง, ถ่ายภาพที่ระลึก ณ แหลมพรหมเทพ, และนำท่านเดินทางสู่สนามบินภูเก็ต

แพคเก็จทัวร์รวมที่พัก ผู้ใหญ่  ท่านละ  3,500  บาท (พักคู่)   พักโรงแรม ทวิน โฮเทล  (ในตัวเมืองภูเก็ต) ห้องซุปพรีเรีย

แพคเก็จทัวร์รวมที่พัก ผู้ใหญ่  ท่านละ  3,800  บาท (พักคู่)   พักโรงแรม ทรอปิคอล รีสอร์ท (หาดกะตะ) ห้องซุปพรีเรีย

หมายเหตุ

–      ราคานี้เป็นราคาสำหรับคณะลูกค้าชาวไทย เท่านั้น

–      โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับเวลา สภาพอากาศ คลื่นลมทะเล และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก

–       ราคานี้ไม่รวม : ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น มินิบาร์, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, อาหาร&เครื่องดื่ม นอกเหนือเมนู และค่าทิปต่างๆ เช่น ทิปพนักงานยกกระเป๋า, พนักงานขับรถ และมัคคุเทศก์ เป็นต้น

–       ราคานี้ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 54