WP-Udon Easy 3 วัน 2 คืน

โปรแกรม WP-UDON EASY  แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

วันแรก รับจากสนามบินภูเก็ต – ส่งเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง อาหารเช้า  – ให้เลือกทัวร์ระหว่าง

–   ทัวร์ดำน้ำเกาะพีพี อ่าวมาหยา รวมอาหารกลางวัน (เรือปรับอากาศ)

–   ทัวร์ล่องอ่าวพังงา ชมเขาตาปู เขาพิงกัน รวมอาหารกลางวัน (เรือหางยาว)

–   ทัวร์ดำน้ำเกาะไข่ใน ไข่นอก ไข่นุ้ย ครึ่งวัน รวมอาหารว่าง (เรือสปีดโบ๊ท)

–   ซิตี้ทัวร์ รอบเกาะ ครึ่งวัน (ไม่รวมอาหาร)

วันที่สาม อาหารเช้า  – เช็คเอาท์  แวะซื้อของฝาก – ส่งสนามบิน

แพคเก็จทัวร์รวมที่พัก ผู้ใหญ่  ท่านละ  2,800  บาท (พักคู่)   พักโรงแรม ทวิน โฮเทล  (ในตัวเมืองภูเก็ต) ห้องซุปพรีเรีย

แพคเก็จทัวร์รวมที่พัก ผู้ใหญ่  ท่านละ  3,100  บาท (พักคู่)   พักโรงแรม ทรอปิคอล รีสอร์ท (หาดกะตะ) ห้องซุปพรีเรีย

หมายเหตุ

–      ราคานี้เป็นราคาสำหรับคณะลูกค้าชาวไทย เท่านั้น

–      โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับเวลา สภาพอากาศ คลื่นลมทะเล และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก

–       ราคานี้ไม่รวม : ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น มินิบาร์, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, อาหาร&เครื่องดื่ม นอกเหนือเมนู และค่าทิปต่างๆ เช่น ทิปพนักงานยกกระเป๋า, พนักงานขับรถ และมัคคุเทศก์ เป็นต้น

–        ราคานี้ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 54