สระมรกต tagged posts

ทัวร์แช่ธารน้ำตกร้อน เดินป่าสระมรกต

สระมรกต น้ำตกร้อน

ทัวร์แช่ธารน้ำตกร้อน เดินป่าสระมรกต

ผู้ใหญ่  ท่านละ 800 บาท    เด็ก (อายุ 4-11 ปี) ท่านละ 600 บาท

ตารางเวลา

เวลารายละเอียดการเดินทาง
08.00น.รถรับคณะตามโรงแรมต่าง ๆ เดินทางสู่ อ.คลองท่อม
09.00น.เดินทางสู่ อ.คลองท่อม โดยรถปรับอากาศ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)
10.00น.นำท่านสู่ น้ำตกร้อน Unseen in Thailand สปาแห่งธรรมชาติ เชิญทุกท่านแช่ไออุ่นของสายน้ำแร่จาก ใต้พิภพไหลผ่านชั้นน้ำตกห...
อ่านต่อ