งานเทศกาล และประเพณีท้องถิ่น

งานตรุษจีน-ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต เป็นงานประเพณีที่จัดตั้งขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีน 3 วันสุดท้าย โดยเทศบาลนครภูเก็ตและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกในการอนุรักษ์อาคารเก่าและส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขต เมือง บนถนนถลาง ถนนกระบี่ และซอยรมณีย์ ซึ่งเป็นถนนสายประวัติศาสตร์ของเมืองภูเก็ต โดยมีกิจกรรมและการแสดงมากมายให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศกลิ่นอาย วัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวภูเก็ต พร้อมลิ้มรสอาหารพื้นเมือง ขนมโบราณภูเก็ต และชมการแสดงสุดยอดอุปรากรจีนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

งานประเพณีไหว้เทวดา เป็นประเพณีที่จัดขึ้นหลังวันตรุษจีน 9 วัน ตรงกับวัน 9 ค่ำ เดือน 1 ตามปฏิทินจีน เป็นการบูชาเทวดาเพื่อให้ท่านปกป้องคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข ชาวภูเก็ตเชื้อสายจีนนั้นจะจัดของไหว้เป็นขนมมงคล ผลไม้มงคล รวมถึงสัญลักษณ์ในประเพณีคือ ต้นอ้อย 1 คู่ และขนมเจดีย์น้ำตาลมาตั้งไหว้ในช่วงเช้ามืดบริเวณหน้าบ้านของแต่ละบ้าน เริ่มไหว้ประมาณ 03.00-06.00 น.แล้วรอจนพระอาทิตย์ขึ้นถึงเป็นอันเสร็จพิธี แต่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตามความสะดวกคือ เริ่มไหว้ประมาณเที่ยงคืน ส่วนระยะเวลานั้นไม่มีการกำหนดเวลาที่แน่นอนนักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นความ สวยงามของโต๊ะไหว้และแสงเทียนตลอดแนวถนน ตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไป

งานท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร ตรงกับวันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี มีการจัดงานเฉลิมฉลองมีกิจกรรมต่างๆ มากมายเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่สองวีรสตรีสามารถปกป้องเมือง ถลางให้รอดพ้นจากข้าศึกพม่าและสดุดีในวีรกรรมของท่าน

งานประเพณีปล่อยเต่า จัดตรงกับวันที่ 13 เมษายน หรือวันสงกรานต์ของทุกปี กรมประมงได้กำหนดให้เป็นวันประมงแห่งชาติ มีงานประเพณีปล่อยลูกเต่าลงทะเล โดยจัดงานบริเวณหาดต่างๆ ในภูเก็ต

งานประเพณีลอยเรือชาวเล จะมีพิธีในกลางเดือน 6 และเดือน 11 ของทุกปี โดยกลุ่มชาวเลที่หาดราไวย์และบ้านสะปำ จะมีพิธีลอยเรือในวันขึ้น 13 ค่ำ กลุ่มชาวเลที่เกาะสิเหร่จะมีพิธีลอยเรือ ในวันขึ้น 14 ค่ำ และกลุ่มชาวเลที่แหลมหลา (ทางตอนเหนือของเกาะภูเก็ต) จะมีพิธีสะเดาะเคราะห์ของชาวเล คล้ายกับพิธีลอยกระทงของชาวไทย มีการสร้างเรือไม้ระกำ ตัดผม ตัดเล็บและทำตุ๊กตาไม้แทนคนใส่ลงไปในเรือแล้วนำไปลอยเพื่อนำเอาความทุกข์โศก เคราะห์ร้ายต่างๆ ออกไปกับทะเลแล้วมีการร่ายรำรอบเรือหรือที่เรียกว่า “รำรองเง็ง” นั่นเอง

งานผ้อต่อ เป็นงานประเพณีของชาวภูเก็ตที่มีเชื้อสายจีน จะมีพิธีในช่วงเดือน 7 ของจีนหรือเดือน 9 ของไทย โดยมีพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษและวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ด้วยเครื่องบวงสรวง เป็นขนมชนิดหนึ่งทำด้วยแป้งเป็นรูปเต่าขนาดใหญ่บ้างเล็กบ้างทาสีแดง ซึ่งคนจีนเชื่อว่าเต่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืน ดังนั้นการไหว้เต่าจึงเป็นการต่ออายุตนเองและถือเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่

งานประเพณีไหว้พระจันทร์ ตรงกับวันขึ้น 15 เดือน 8 ตามปฏิทินจีน ในคืนดังกล่าวพระจันทร์จะสว่างและกลมถือว่าสวยที่สุด จัดขึ้นเพื่อสักการบูชาเจ้าแม่กวนอิมและพระจันทร์ อีกพร้อมทั้งขอพรให้คนในครอบครัวมีความสุข อีกทั้งยังเป็นเทศกาลแห่งความกลมเกลียว ซึ่งผู้คนถือว่าดวงจันทร์ที่กลมเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของความสามัคคี ทั้งนี้เทศบาลนครภูเก็ตได้จัดให้มีพิธีไหว้พระจันทร์ ตลาดนัดขนมไหว้พระจันทร์ขนมมงคลและอาหารพื้นเมือง ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนท้องถิ่นและส่งเสริมการท่อง เที่ยวในเขตเมืองภูเก็ตด้วย

งานประเพณีถือศีลกินผัก ตรงกับวันขึ้น 1-9 ค่ำ เดือน 9 ของจีน ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม ของทุกปี งานเทศกาลกินผักเป็นงานประเพณีซึ่งชาวจีนที่เข้ามาอาศัยในภูเก็ตยึดถือ ปฏิบัติมาช้านานตั้งแต่ พ.ศ.2368 จนถึงทุกวันนี้ เพื่อเป็นการถือศีลปฏิบัติธรรม ชำระร่างกายและจิตใจให้บริสุทธิ์ และในช่วงเทศกาล 9 วัน 9 คืนนี้ จะมีพิธีกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ พิธีอัญเชิญพระ พิธีลุยไฟ พิธีสะเดาะเคราะห์ พิธีส่งพระเป็นต้น งานเทศกาลนี้นับเป็นงานที่ได้รับความสนใจและเลื่อมใสศรัทธา ทั้งจากชาวไทยและชาวต่างประเทศมากที่สุดงานหนึ่ง

ลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬา เป็นการแข่งขันกีฬา 3 ประเภทต่อเนื่องกัน คือ ว่ายน้ำ ขี่จักรยานและวิ่ง บริเวณลากูน่าภูเก็ต หาดบางเทา มีผู้เข้าแข่งขันจากทั่วโลก การแข่งขันจะจัดขึ้นในช่วงปลายปีของทุกปี

เทศกาลเปิดฤดูท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ตรงกับวันที่ 1 พฤศจิกายน โดยเริ่มจัดงานครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2528 ณ หาดป่าตอง เพื่อต้อนรับฤดูท่องเที่ยวที่เวียนมาถึงอีกครั้งและเป็นการส่งเสริมความ สามัคคีระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจสาขาต่างๆ หน่วยงานราชการและประชาชน ในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ พิธีตักบาตรในตอนเช้า การแข่งขันกีฬาทางน้ำ การประกวดสาวงามจากนักท่องเที่ยวชาติต่างๆ เป็นต้น

งานแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทาน เริ่มมีขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2530 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ และหลังจากนั้นจึงถือกำหนดจัดงานขึ้นในช่วงวันเฉลิมพระชนพรรษา 5 ธันวาคมของทุกปี โดยมีเรือใบจากนานาประเทศทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันบริเวณหาดกะตะ เพื่อชิงถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ