อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา

อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จังหวัดพังงา เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของจังหวัดพังงา ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ

อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาตั้งอยู่ที่ไหน มีแหล่งท่องเที่ยวอะไรบ้าง สวยงามมากแค่ไหน และจะเดินทางไปท่องเที่ยวได้อย่างไร มาดูกันครับ

 

อ่าวพังงา

 

ที่ตั้ง

อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งอันดามันของประเทศไทย ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 080 04/ – 080 24/ เหนือ และอยู่ระหว่างเส้นแวงที่ 980 04/ – 980 – 36/ ตะวันออก มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 250,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ถึง 3 อำเภอของจังหวัดพังงา ได้แก่

1.  ตำบลกระโสม ตำบลกะไหล ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง
2.  ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา
3.  ตำบลเกาะยาวน้อย ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว

อาณาเขตติดต่อ

อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงามีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ…………ติดต่อกับพื้นที่ป่าชายเลนในท้องที่อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
ทิศใต้………….. ติดต่อกับจรดทะเลเขตอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา และเขตทะเล จังหวัดภูเก็ต
ทิศตะวันออก ……ติดต่อกับจรดเขตท้องที่จังหวัดกระบี่
ทิศตะวันตก…….ติดต่อกับจรดพื้นที่ป่าชายเลน และที่ชายทะเล ท้องที่อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอเมืองจังหวัดพังงา


ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศของอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา มีลักษณะเป็นภูเขาแนวยาวประกอบด้วยภูเขาหินตะกอน และภูเขาหินแปรสลับกันอยู่ นอกจากนี้ยังมีภูเขาหินปูนแทรกโผล่เป็นหย่อมๆ และกระจายอยู่ทั่วไป อีกทั้งยังมีโพรง ถ้ำ และชายฝั่งแบบ เว้าๆ แหว่งๆ ก่อให้เกิดเป็นอ่าวและเกาะ ด้วยเหตุนี้จึงก่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปชมอย่างไม่ขาดสาย


ช่วงเวลาไหนเหมาะสมแก่การเที่ยวชมมากที่สุด 

ช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาก็คือ ช่วงเดือนพฤศจิกายน..ถึง..เดือนมีนาคม หรืออาจจะถึงเมษายน ของทุกปี ในช่วงนี้อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาจะมีทัศนีภาพที่งดงาม ควรค่าแก่การชมมากที่สุด เพราะสภาพอากาศที่ดี ไม่มีฝน และคลื่นลมแรง

สำหรับช่วงเดือนพฤษภาคม..ถึง..เดือนตุลาคม จะอยู่ในช่วงฤดูลมมรสุม อาจมีฝนตก และคลื่นลมแรง หากต้องการเที่ยวชมก็ควรตรวจสอบสภาพอากาศกันก่อน โดยสามารถตรวจสอบสภาพอากาศได้จากทางเจ้าหน้าที่อุทยาน และบริษัททัวร์ต่างๆ

 

การเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ได้หลายช่องทาง ได้แก่

1.  รถยนต์
นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางโดยรถยนต์ได้ถึง 2 เส้นทาง ได้แก่

1.1  เดินทางทางจากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง จากนั้นจึงเข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดพังงา

1.2  เดินทางทางจากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 ไปจนถึงจังหวัดชุมพร และจากจังหวัดชุมพรให้ตรงไปใช้ทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้วแยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 401 จนถึงอำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 415 ผ่านอำเภอทับปุดเข้าสู่ตัวเมืองพังงา

2.  รถโดยสารประจำทาง
สำหรับรถประจำทาง มีบริษัทเดินรถที่ให้บริการเดินทางผ่านเส้นทางนี้อยู่มากมาย เช่น กรุงเทพ-ภูเก็ต กรุงเทพ-พังงา เป็นต้น

3.  รถไฟ
นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางโดยรถไฟ ต้นขบวนออกจากกรุงเทพฯ ไปลงที่สถานีรถไฟพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากนั้นจึงต่อรถโดยสารประจำทางไปจังหวัดพังงาอีกที เนื่องจากไม่มีรถไฟไปยังจังหวัดพังงา ใช้เวลาในการเดินทางจากอำเภอพุนพินมายังจังหวัดพังงาประมาณ 2 ชม.

4.  เครื่องบิน
4.1  เที่ยวบินไปจังหวัดภูเก็ต จากนั้นต่อรถประจำทางไปจังหวัดพังงา ใช้เวลาไม่ถึง 1 ชม.
4.2  เที่ยวบินไปจังหวัดระนอง จากนั้นต่อรถประจำทางไปจังหวัดพังงา ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.

เมื่อเดินทางถึงจังหวัดพังงาก็ให้มุ่งสู่ตำบลโคกกลอย โดยจะผ่านศาลากลางจังหวัด ห่างจากตัวเมืองประมาณ 8 กม. มีทางแยกซ้ายให้เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 4144 เดินทางประมาณ 4 กม. ก็จะไปถึงอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา

 

แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติ อ่าวพังงา

 

1.  เขาตะปู

 

เขาตาปู

 

เขาตะปูหรือเกาะตะปูเป็นเกาะแห่งหนึ่งที่ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาและจังหวัดพังงา ที่เรียกชื่อว่าเขาตะปูเนื่องจากเกาะนี้มีลักษณหรือสัณฐานคล้ายกับตะปูนั่นเอง เขาตะปูนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เกาะเจมส์บอนด์ (James Bond Island) เนื่องจากเป็นเกาะที่มีการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง..เจมส์ บอนด์ ตอนเพชฌฆาตปืนทอง

 

2.  เขาพิงกัน

เขาพิงกัน

เขาพิงกันเป็นเกาะซึ่งมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากเกาะทั่วๆ ไป เรียกว่าคงไม่มีที่ไหนเหมือนที่นี่ กล่าวคือเป็นลักษณะของภูเขาบนเกาะที่มีลักษณะเหมือนถูกของมีคมผ่าตั้งแต่ยอดเขาลงมาถึงตีนเขา แต่ก็ไม่ได้ล้มหรือพังทลายจนแยกออกจากกัน ยังคงล้มมาพิงกัน ด้วยความพิเศษเช่นนี้ จึงทำให้นักท่องเที่ยว ไม่พลาดที่จะไปแวะชม และวิเคราะห์วิจารณ์เกี่ยวกับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติของที่นี่

 

3.  เกาะปันหยี

 

เกาะปันหยี

 

เกาะปันหยีเป็นสถานที่ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง ที่ควรค่าแก่การไปเยี่ยมชมเนื่องจากเป็นเกาะที่มีหมู่บ้านของชนพื้นเมือง ผู้นับถือศาสนาอิสลาม ไปอาศัยอยู่บริเวณที่ดินเชิงเขากว่า 200 หลังคาเรือน โดยมีการสร้างบ้านเรือนให้ยกขึ้นสูงพอที่จะพ้นระดับน้ำทะเลขึ้น รวมตัวกันเป็นหมู่บ้าน รวมเนื้อที่ทั้งหมู่บ้านประมาณ 1 ไร่เศษ มีมัสยิด โรงเรียน และที่ฝังศพอยู่บนที่เดินเชิงเขาของเกาะนี้ด้วย

การไปเที่ยวที่นี่ นักท่องเที่ยวจะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวเล ได้เห็นทัศนียภาพที่สวยงามของทะเล และภูเขา นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยวที่นี่ด้วย

 

4.  เขาหมาจู

 

เกาหมาจู

 

เขาหมาจู เป็นภูเขาที่มีลักษณะรูปร่างหรือสัณฐานคล้ายกับหมาจู จะมีส่วนหัว ส่วนตัว และส่วนหางดูเป็นพู่คล้ายหางสุนัข โดยรวมจึงเหมือนกับเป็นรูปสุนัขกำลังหมอบ เขาหมาจูจะตั้งอยู่ระหว่างทางผ่านไปเกาะปันหยี

 

5.  เกาะพนัก

เกาะพนักเป็นอีกเกาะหนึ่งในอ่าวพังงาที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นเกาะที่มีถ้ำน้อยใหญ่มากมาย ดูแปลกหูแปลกตา และหาชมได้ยาก เช่น ถ้ำไอศครีม ถ้ำลอด ถ้ำค้างคาว ถ้ำโกงกาง เป็นต้น การเดินทางไปยังถ้ำต่างๆ ของเกาะพนักจะต้องเดินทางไปด้วยเรือต่างๆ เช่น เรือหางยาว เรือคายัก เรือแคนู ตามแต่โปรแกรมทัวร์ที่เลือกซื้อ และลักษณะทางธรรมชาติของถ้ำนั้นๆ โดยข้อสำคัญคือจะต้องคำนึงถึงเวลาน้ำขึ้นน้ำลงของเกาะพนักด้วย

 

6.  เกาะห้อง

เกาะห้องในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ไม่ใช่ เกาะห้องของจังหวัดกระบี่ มีลักษณะคือประกอบด้วยภูเขาหินปูนโอบล้อมน้ำทะเล ลักษณะเป็นห้องเกือบจะเป็นวงกลม บริเวณรอบๆ เกาะห้องสามารถเดินไปรอบๆ ได้ ส่วนภายในนักท่องเที่ยวจะนิยมมาภายเรือเล่น และเที่ยวชมถ้ำเล็กๆ ซึ่งมีอยู่มากมายรอบๆ เกาะห้อง

 

7.  ถ้ำลอด

 

ถ้ำลอด

 

ถ้ำลอดเป็นส่วนหนึ่งของเกาะพนัก แต่มักได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว เนื่องจากการเดินทางที่จะต้องรอให้น้ำลด จึงจะสามารถภายเรือลอดเข้าไปในถ้ำได้ เมื่อผ่านถ้ำลอดไปก็จะเจอทะเลใน ซึ่งมีน้ำสีเขียวมรกต สวยงามมาก นอกจากจะได้รับความตื่นเต้นขณะลอดถ้ำแล้ว ปลายทางยังมีทะเลที่สวยงามดั่งสวรรค์รออยู่ จึงเป็นเหตุผลที่ถ้ำลอดได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

 

8.  เขาเขียนหรือภาพเขียนสี

 

เขาเขียน

 

เขาเขียนตั้งอยู่บนเกาะปันหยี ที่เรียกเขาเขียนเนื่องจากมีภาพเขียนอยู่ที่ภูเขาแห่งนี้ โดยภาพเขียนจะประกอบด้วยสีแดง เหลือง และส้ม เป็นภาพวาดเกี่ยวกับภาพโครงร่าง ภาพสีทึบ นอกจากนี้จะเป็นภาพสิ่งมีชีวิตที่อยู่อาศัยบริเวณนั้น เช่น ภาพนก ปลา ค่าง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีภาพเขียนที่ว่ากันว่าเป็นคาถา มหาจินดามนต์  ซึ่งนางพันธุรัตเขียนเอาไว้ให้พระสังข์ตามวรรณคดีเรื่อง สังข์ทอง นั่นเอง

 

การเช่าเรือเพื่อล่องอ่าวพังงา

นักท่องเที่ยวสามารถหาเช่าเรือได้ที่ท่าเรือต่างๆ ดังนี้

  • ท่าเรือท่าด่านศุลกากร (ใกล้โรงแรมพังงาเบย์รีสอร์ท) มีเรือนำเที่ยวที่ท่าเรือนี้หลายขนาด รวมถึงขนาดใหญ่ด้วย นักท่องเที่ยวที่มาเป้นคณะใหญ่ ควรทาเช่าเรือขนาดใหญ่ที่ท่าเรือแห่งนี้
  • ท่าเรือสุระกุล หรือ ท่าเรือกระโสม (อำเภอตะกั่วทุ่ง) มีเรือไว้บริการขนาด 21-30 คน
  • ท่าเรือในบริเวณอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา มีทั้งเรือเร็ว และเรือหางยาวไว้บริการที่นี่


เวลาในการเที่ยวชม

จะใช้เวลาในการเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาประมาณ 3 ชม. จึงมึกจะเป็นลักษณะทัวร์แบบครึ่งวันเป็นส่วนใหญ่

 

บรรยากาศภาพอื่นๆ

 

สอบถามข้อมูลทัวร์อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ราคาพิเศษสุดๆ

หากใครสนใจที่จะทัวร์ล่องอ่าวพังงา สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกันได้ฟรีๆ เลยที่ 081-7873314 (คุณเอ๋)

 

 

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>