สถานที่ไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์

1. วัดพระทอง

วัดพระทองตั้งอยู่ใกล้สี่แยกถลาง ถ.เทพกระษัตรี อ.ถลาง นมัสการพระผุด เพื่ออธิษฐานขอพรให้มีเงินทอง

2. อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร


อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร ตั้งอยู่ที่ ถ.เทพกระษัตรี อ.ถลาง เพื่อระลึกถึงวีรสตีรถลางผู้กล้าของแผ่นดิน

3. ศาลเจ้ากะทู้

ศาลเจ้ากะทู้ตั้งอยู่ใกล้สำนักงานเทศบาลเมืองกะทู้ อ.กะทู้ ไหว้องค์เล่าเอี๋ย เพื่ออธิษฐานขอพรให้เป็นผู้มีเสน่ห์ เป็นที่รักแก่คนทั้งหลาย

4. ศาลเจ้าแสงธรรม


ศาลเจ้าแสงธรรมตั้งอยู่ที่ ถ.พังงา ตรงข้าม ธ.กสิกรไทย สาขาภูเก็ต อ.เมือง ไหว้องค์สุ่นต่ายไส เพื่ออธิษฐานขอพรให้เป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาด

5. ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย

ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย ตั้งอยู่ที่ ซ.ภูธร ถ.ระนอง ใกล้ตลาดสดเทศบาลภูเก็ต อ.เมือง ไหว้รวมองค์เทพ เพื่ออธิษฐานขอพรให้มีสุขภาพแข็งแรง

6. ศาลเจ้าปุดจ้อ


ศาลเจ้าปุดจ้ออยู่ติดกับศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย ถ.ระนอง อ.เมือง ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ไทโส่ยเอี๋ย(เทพดาวนพเคราะห์)และจ่ายสินเอี๋ย(เทพเจ้าแห่งโชคลาภ) เพื่อสะเดาะเคราะห์และอธิษฐานขอพรรับโชค

7. ศาลเจ้าบางเหนียว

ศาลเจ้าบางเหนียวตั้งอยู่ที่ ถ.ภูเก็ต ทางไปสะพานหิน อ.เมือง ไหว้สามต่องอ๋อง เพื่ออธิษฐานขอพรให้เจริญก้าวหน้าทางอาชีพและการงาน

8. ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง

ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้งไม่ได้รับความเสียหายราวปฏิหารย์จากธรณีภัยพิบัติและคลื่นยักษ์สึนามิ ถ.ปลายแหลมสะพานหิน อ.เมือง ไหว้องค์กิ้วเที้ยนเฮียนลื้อและองค์ซำโป้ฮุก เพื่ออธิษฐานขอพรให้เกิดสุขทางบารมี

9. วัดฉลอง


วัดฉลอง ตั้งอยู่ที่ ถ.เจ้าฟ้าตะวันตก ทางไปห้าแยกอ่าวฉลอง อ.เมือง นมัสการหลวงพ่อแช่ม หลวงพ่อช่วง และหลวงพ่อเกลี้อม เพื่ออธิษฐานขอพรให้เจริญด้วยยศถาบรรดาศักดิ์นานานัปการ