รถตู้เช่าเหมา ภูเก็ต-พังงา-กระบี่

รถตู้

 

รายละเอียดภูเก็ตพังงากระบี่หมายเหตุ
รับเข้า หรือ ส่งออก สนามบิน - ที่พัก9002000800ราคา / เที่ยว
รับเข้าสนามบิน + ซิตี้ทัวร์ (ไม่เกิน 5 ชั่วโมง)220028002000ราคา / วัน
ซิตี้ทัวร์ + ส่งออกสนามบิน (ไม่เกิน 5 ชั่วโมง)220028002000ราคา / วัน
รับเข้าสนามบิน + ซิตี้ทัวร์ + ดินเนอร์ (ไม่เกิน 10 ชั่วโมง)300035002800ราคา / วัน
รับเข้าสนามบิน + ซิตี้ทัวร์ + รับส่ง ภูเก็ตแฟนตาซี3000--ราคา / วัน
รับส่ง ที่พัก - ภูเก็ตแฟนตาซี1200--ราคาไป-กลับ
รับส่ง ที่พัก - ดินเนอร์ (ไม่เกิน 3 ชั่วโมง)100010001000ราคาไป-กลับ
รับส่ง ที่พัก - ท่าเรืออ่าวพังงา280015002800ราคาไป-กลับ
รับส่ง ที่พัก - ท่าเรือรัษฎา1200--ราคาไป-กลับ
รับส่ง ที่พัก - ท่าเรืออ่าวฉลอง1200--ราคาไป-กลับ
รับส่ง ที่พัก - ท่าเรือน้ำลึก (แหลมพันวา)1500--ราคาไป-กลับ
ซิตี้ทัวร์ 4 ชั่วโมง (รับ-ส่ง จากที่พัก)200020002000ราคา / วัน
รับส่ง ที่พัก - ท่าเรือทับละมุ จ.พังงา250020003000ราคาไป-กลับ
เหมาเที่ยว รวมน้ำมัน (ไม่เกิน 10 ชั่วโมง/วัน)250025002500- ค่าล่วงเวลา ชั่วโมงละ 300 บาท
- ราคา / วัน
เหมาเที่ยว ไม่รวมน้ำมัน (ไม่เกิน 10 ชั่วโมง/วัน)200020002000- ค่าล่วงเวลา ชั่วโมงละ 300 บาท
- ราคา / วัน
รับ หรือ ส่ง สนามบิน - เขาหลัก จ.พังงา2000--
ทัวร์น้ำตกร้อน-สระมรกต จ.กระบี่ รวมน้ำมัน450035002800

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>