ทัวร์ท่องทะเลกระบี่ ทะเลแหวก (เรือสปีดโบ๊ท)

Krabi Island

ทัวร์ท่องทะเลกระบี่ เกาะปอดะ ทะเลแหวก (เรือสปีดโบ๊ท)

ผู้ใหญ่  ท่านละ 800 บาท    เด็ก (อายุ 4-11 ปี) ท่านละ 600 บาท

 

ตารางการเดินทาง
เวลารายละเอียดการเดินทาง
08.00น. รถรับคณะตามโรงแรมต่างๆ เดินทางสู่ท่าเรือ
08.30น. นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา เพื่อเดินทางสู่หาดถ้ำพระนาง ถํ้าศักดิ์สิทธิ์เป็นที่นับถือของชาวเรือ เชิญกราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล และเดินชมความงามภายในถํ้า หรือจะเล่นนํ้า พักผ่อนบริเวณชายหาดตามอัธยาศัย
10.00น. นั่งเรือต่อไปยัง เกาะไก่ เพื่อสนุกกับการว่ายนํ้าดํานํ้าชมปะการัง
12.00น. รับประทานอาหารเที่ยง แบบปิคนิค(กล่อง) ณ เกาะปอดะ
13.00น. หลังอาหาร นําท่านเดินทางไป ทะเลแหวก Unseen in Thailand ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่มีสันทรายเชื่อมยาวระหว่างเกาะไก่ เกาะทับ และ เกาะหม้อ ท่านจะได้เดินบนสันทรายซึ่งเปรียบว่าได้เดินอยู่กลางท้องทะเล นอกจากนี้สามารถเล่นน้ำ ดําผิวนํ้า และถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
14.00น.เดินทางกลับสู่ท่าเรือ ส่งเข้าโรงแรม

สิ่งที่เราเตรียมไว้ให้

  • รถ รับ-ส่ง จากที่พัก ถึงท่าเรือ (เฉพาะหาดอ่าวนาง, หาดนพรัตน์ธารา และในเมืองกระบี่ เท่านั้น)
  • อาหารกลางวัน (อาหารกล่อง)
  • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
  • ประกันอุบัติเหตุสำหรับนักท่องเที่ยว
 สิ่งที่ท่านควรนำติดตัวมาด้วย
  • ผ้าเช็ดตัว
  • ครีมกันแดด, หมวก และแว่นตากันแดด
  • กล้องถ่ายรูป
  • อุปกรณ์ดำน้ำตื้นส่วนตัว (ถ้ามี)

หมายเหตุ สำหรับลูกค้าชาวต่างชาติเพิ่มค่าเข้าชมอุทยานอีก ท่านละ 400 บาท

คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับทัวร์ดำน้ำ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณเอ๋ 081-7873314

อีเมล์ : visit_phuket@windowslive.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>