ซิตี้ทัวร์ รอบเกาะภูเก็ต เต็มวัน

aviary_1411807657412

ซิตี้ทัวร์ รอบเกาะภูเก็ต เต็มวัน

ราคา ท่านละ 1,000 บาท  กรณี 4 ท่าน ขึ้นไป ท่านละ 700 บาท


ตารางเวลา


เวลารายละเอียดการเดินทาง
09.30น. รับลูกค้าจากที่พัก เดินทางสู่ตัวเมืองภูเก็ต นำท่านชมบรรยากาศ ชีวิตความเป็นอยู่ของคนท้องถิ่น ชมบ้านเก่า ตึกโบราณ ชิโน-โปรตุกีส และถ่ายภาพตัวเมืองเป็นที่ระลึก ณ จุดชมวิว เขารัง และนมัสการ เจ้าแม่กวนอิม ณ ศาลเจ้าปุดจ้อ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่เมืองภูเก็ตมานับร้อยปี ต่อจากนั้นนำท่าน ชมถ้ำรังนก ที่จำลองมาจากเกาะพีพี และท่านสามารถลิ้มลองรังนกแท้ๆ ซึ่งเป็นของฝากของดีของภูเก็ตอย่างหนึ่ง และนำท่านเดินสู่ ศูนย์วิจัยพันธุ์สัตว์น้ำ แหลมพันวา ชมสัตว์น้ำ สัตว์ทะเล นานาชนิด
12.00น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน (ไม่รวมค่าอาหาร)
13.00น. นำท่านเยี่ยมชมฟาร์มมุกชื่อดัง ชมการสาธิตเลี้ยงหอยมุก และไข่มุกสีทอง 15 ล้านบาท , เยี่ยมชมโรงงานมะม่วงหิมพานต์ ชมการสาธิตการกะเทาะ และชิมน้ำมะม่วงหิมพานต์ที่แรกในเอเซีย, แวะซื้อของฝากผลิตภัณฑ์ OTOP อาทิเช่น น้ำพริกกุ้งเสียบ แกงไตปลา ขนมเต้าส้อราคาโรงงาน ณ ร้านพรทิพย์ซีสโตร์ และเดินทางสู่ วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) นมัสการหลวงพ่อแช่ม เกจิอาจารย์ชื่อดัง ต่อจากนั้นมุ่งหน้าสู่ทางตอนใต้ของเกาะภูเก็ต ชมวิวทิวทัศน์ของท้องทะเลอันดามัน และเกาะน้อยใหญ่ รอชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่สุดท้ายในประเทศไทย ณ ประภาคารกาญจนาภิเษก แหลมพรหมเทพ
18.30น. ถึงเวลาอันสมควร นำท่านกลับที่พัก

สิ่งที่เราเตรียมไว้ให้

  • รถเก๋ง หรือ รถตู้ปรับอากาศ
  • น้ำดื่ม และผ้าเย็น
  • ไกด์มีประสบการณ์

สิ่งที่ท่านควรนำติดตัวมาด้วย

  • ครีมกันแดด, หมวก และแว่นตากันแดด
  • กล้องถ่ายรูป

หมายเหตุ

โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับเวลาและสภาพอากาศ

ราคานี้ไม่รวม ค่าอาหาร, เครื่องดื่ม, ทิปไกด์ และพนักงานขับรถ และค่าใช้จ่ายอื่นๆระหว่างการเดินทาง

ราคานี้รวม ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม เรียบร้อยแล้ว

ราคานี้เริ่มต้นตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ใช้เวลาไม่เกิน  8 ชั่วโมง

กรณีรับลูกค้าจากสนามบิน หรือส่งสนามบิน คิดเพิ่มอีกท่านละ 200 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณเอ๋ 081-7873314

อีเมล์ : visit_phuket@windowslive.com