ภูมิประเทศ และข้อมูลทั่วไปของจังหวัดภูเก็ต

ที่ตั้งและอาณาเขต

ภูเก็ตเป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ ด้านตะวันตกติดชายฝั่งทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 7 องศา 45 ลิปดา ถึง 8 องศา 15 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 98 องศา 15 ลิปดา ถึง 98 องศา 40 ลิปดา ตะวันออกประกอบด้วยเกาะภูเก็ตซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเกาะบริวารอีก 12 เกาะ รวมเนื้อที่ประมาณ 570 ตารางกิโลเมตร ส่วนกว้างที่สุดของเกาะภูเก็ตเท่ากับ 21.3 กิโลเมตร ส่วนยาวที่สุดของเกาะภูเก็ตเท่ากับ 48.7 กิโลเมตร และมีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ จรดช่องปากพระ จังหวัดพังงา เชื่อมโดยสะพานสารสินและสะพานท้าวเทพกระษัตรี

ทิศใต้ จรดทะเลอันดามัน

ทิศตะวันออก จรดทะเลเขตจังหวัดพังงา

ทิศตะวันตก จรดทะเลอันดามัน

ภูมิประเทศ พื้นที่จังหวัดภูเก็ตประมาณร้อยละ70 เป็นภูเขาสลับซับซ้อนทอดจากแนวทิศเหนือถึงทิศใต้ส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตะวันตก ของเกาะมียอดเขาที่สูงที่สุดประมาณ 529 เมตร คือยอดเขา “ไม้เท้าสิบสอง” อยู่ในเขตตำบลฉลอง อำเภอเมือง และอีกประมาณร้อยละ 30 เป็นพื้นที่ราบอยู่ตอนกลางและตะวันออกของเกาะ ส่วนพื้นที่ฝั่งตะวันตกเป็นภูเขาและหาดทราย นอกจากนี้ยังมีลำคลองเล็กๆ อาทิ คลองบางใหญ่ คลองท่าจีน คลองท่าเรือ คลองบางโรง เป็นต้น

ภูมิอากาศ จังหวัดภูเก็ตมีลักษณะภูมิอากาศแบบเขตศูนย์สูตรอยู่ในเขตอิทธิพลลมมรสุม อากาศจึงอบอุ่นและชุ่มชื้นตลอดปี มีเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูฝน ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง พฤศจิกายน และฤดูร้อนได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม ถึง เมษายน เดือนมีนาคมเป็นเดือนที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดคือ 33.4 องศาเซลเซียส เดือนมกราคมเป็นเดือนที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดคือ 22 องศาเซลเซียส

สภาพเศรษฐกิจ

– ธุรกิจการท่องเที่ยว ภาคเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวด้านการลงทุน และเป็นแหล่งที่มาของรายได้เป็นอันดับหนึ่ง คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้แก่ โรงแรม อสังหาริมทรัพย์ มารีน่า ร้านอาหาร บริษัทนำเที่ยว ร้านสินค้าที่ระลึก ศูนย์การค้า โรงพยาบาล สปา นวดแผนไทย เป็นต้น

– เกษตรกรรม ที่สำคัญได้แก่ การปลูกยางพารา มะพร้าว สับปะรด การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

– อุตสาหกรรม ที่สำคัญได้แก่ อุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมด้านประมง

ประชากร จากข้อมูลจำนวนประชากร ณ เดือน เมษายน 2552 มีประชากรทั้งสิ้นจำนวน 330,996 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยพุทธเชื้อสายจีน นอกจากนั้นก็มีชาวไทยมุสลิม ซิกซ์ ฮินดู คริสต์ และชนกลุ่มน้อยที่เรียกว่า ชาวไทยใหม่ หรือชาวเล

การปกครอง จังหวัดภูเก็ตแบ่งการปกครองออกเป็น 3 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอถลาง อำเภอกะทู้ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลตำบล 6 แห่ง และอบต. 9 แห่ง

การเดินทาง

ทางรถยนต์ จากกรุงเทพใช้เส้นทาง ถ.พระราม 2 (ธนบุรี-ปากท่อ) จนถึงสามแยกวังมะนาวเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 4 (ถ.เพชรเกษม) ผ่าน จ.เพชรบุรี ชะอำ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทับสะแก จนถึงสี่แยกเข้าตัวเมืองชุมพร (สี่แยกปฐมพร หลัก กม.ที่499) ตรงไปตามทางหลวงหมายเลข 41 ผ่าน อ.หลังสวน เข้าเขต จ.สุราษฎร์ธานี ผ่านทางเข้าสนามบินสุราษฎร์ธานีประมาณ 10 กม. ถึงสี่แยกหลัก กม.ที่18 เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 401 ผ่านที่ว่าการอำเภอบ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี ประมาณ 5 กม. ถึงสามแยก เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 415 ผ่านที่ว่าการอำเภอทับปุด 1 กม. เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 415 จนถึงสามแยกเข้าตัว จ.พังงา เลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางอีก 89 กม. ถึง จ.ภูเก็ต (ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 จนถึงบ้านโคกกลอย จ.พังงา เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 402) รวมระยะทางทั้งสิ้น 886 กม. หรือใช้อีกเส้นทางจากสี่แยกตัวเมืองชุมพร เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 4 ผ่าน อ.กระบุรี อ.กะเปอร์ จ.ระนอง อ.คุระบุรี อ.ตะกั่วป่า อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เข้าสู่ จ.ภูเก็ต แต่ใช้เส้นทางแรกจะสะดวกรวดเร็วกว่า สำหรับรถโดยสารประจำทางมีทั้งรถธรรมดา และรถปรับอากาศบริการ ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12-14 ชม.

ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 02-4351200 หรือ 076-211480

บริษัท ภูเก็ตเซ็นทรัลทัวร์ โทร.02-4343233 หรือ 076-213615,076-214335

บริษัท ภูเก็ตท่องเที่ยว โทร.02-4355018, 02-4355034 หรือ 076-222107-9

ทางเครื่องบิน ปัจจุบันท่าอากาศยานภูเก็ตเป็นท่าอากาศยานนานาชาติ สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศและต่างประเทศ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานภูเก็ต โทร.076-360400,076-356111 หรือ บริษัท การบินไทย จำกัด โทร.02-2800060,02-6282000 จากกรุงเทพฯ ถึงภูเก็ตใช้เวลา 1 ชม.15 น.

ทางเรือ มีท่าเรือน้ำลึกบริเวณอ่าวมะขามสำหรับเรือขนถ่ายสินค้า และเรื่อท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีเรือสำราญจากต่างประเทศข้ามาจดที่อ่าวป่าตอง อ่าวท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต เรือยอช์ทเข้ามาจอดที่อ่าวฉลองภูเก็ต โบ๊ทลากูน ยอช์ทเฮเว่น และรอยัลภูเก็ตมาลีน่า เป็นต้น