ของฝากจากภูเก็ต

ของฝากของที่ระลึก

นอกจากอาหารพื้นเมืองซึ่งบางชนิดสามารถซื้อกลับเป็นของฝากได้ เช่น น้ำพริกกุ้งเสียบ แกงไตปลาแห้ง ขนมเต้าส้อ เม็ดมะม่วงหิมพานต์แล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์อาหารแห้งจากทะเลอื่นๆ อีกอาทิ กุ้งเสียบ กุ้งแห้ง ปลาฉิ๊งฉ้างหรือปลาไส้ตัน(ทั้งอบแห้งและทอดกรอบ) กะปิ เป็นต้น หาซื้อได้ที่ร้านค้าและร้านอาหารหลายแห่ง อาทิ ร้านพรทิพย์ภูเก็ต ถ.บายพาส เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีของที่ระลึกอื่นๆ อีกได้แก่

ผ้าบาติก เป็นของที่ระลึกสีสันสดใส โดยการวาดลวดลายลงบนผืนผ้า ลงสีแล้วนำมาต้ม นิยมนำมาเป็นของใช้รูปแบบต่างๆ ตัดเสื้อ ผ้าพันคอ ผ้าคลุม กระเป๋าถือ ของแต่งบ้าน หาซื้อได้ทั่วไป

ไข่มุก ภูเก็ตมีฟาร์มมุกหลายแห่ง เช่นที่ เกาะนาคาน้อย เกาะรังใหญ่ มีร้านมุกและสินค้าจากทะเล เช่น ร้านมุกภูเก็ต สามแยก ถ.เจ้าฟ้าตะวันออกติดกับ ถ.ขวาง ร้านภูเก็ตไข่มุก(โรงงานไข่มุก) บ้านสะปำ เป็นต้น